Staatsbosbeheer

Wij kunnen niet zonder de samenwerking met Staatsbosbeheer. Het GordyksterBikeFest gaat over vele mooie paden en door prachtige natuurgebieden die worden beheerd door Staatsbosbeheer. Wij hebben vanaf de 1e editie van het OktoberBikeFest met de boswachter afgesproken dat wij € 1,00 per deelnemer doneren aan Staatsbosbeheer. Het geld wat we vorig jaar hebben gedoneerd en wat we dit jaar gaan doneren gaat naar een prachtig project in de Deelen bij Tijnje.

Wij zijn ontzettend blij met de goede samenwerking met Staatsbosbeheer.

Het natuurgebied De Deelen, in het hart van Friesland, heeft een nieuw drijvend vlonderpad nodig. Dit pad komt in plaats van een houten brug van 46 meter als onderdeel van één van de twee populaire wandelroutes in De Deelen. De gehele constructie van
deze brug verkeert in een slechte staat en moet vervangen worden. Staatsbosbeheer heeft een plan om deze brug in 2021 te vervangen door een drijvend vlonderpad. Daarvoor is geld nodig. Draag jij ook
je steentje bij aan dit drijvende vlonderpad? Doneer dan nu!

Het beschermd natuurgebied De Deelen is een typisch veengebied
en heeft de status van ‘wetland’. Het is een waterrijk natuurgebied van internationale allure met veel afwisseling tussen water en land. In de herfst en winter komen er duizenden eenden en ganzen, waaronder smienten, kolganzen, slobeenden en brandganzen naar De Deelen. Ook zeldzame soorten als de zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief leven in het gebied. Als je goed luistert, kun je in de lente wellicht de sprinkhaanrietzanger horen zingen. Voor recreatie in dit waterrijke gebied zijn bruggen en vlonderpaden noodzakelijk, welke daarnaast een unieke beleving van dit prachtige laagveengebied bieden.

De kosten voor het afbreken van de huidige brug en de aanleg van het nieuwe drijvend vlonderpad bedragen rond de €35.000. Met behulp van bedrijven, fondsen, overheden, Staatsbosbeheer en evenementen hopen we €22.500 op te halen. Ook de bezoekers van natuurgebied De Deelen vragen we hun steentje bij te dragen. Via crowdfunding rekenen we op een bedrag van €12.500. Het bewerken en plaatsen van het drijvende vlonderpad ia gegund aan Kensoor Wonen en Dagbesteding. 

Vind jij het ook zo heerlijk om door de prachtige natuur in De Deelen te wandelen en wil je dit ook in de toekomst blijven doen? Doneer dan mee en help bij het behoud van deze populaire wandelroute. Doneer je €50 of meer, dan neemt de boswachter je mee voor een wandeling door dit bijzondere natuurgebied. Voor bedrijven geldt dit bij een donatie vanaf €500.

Boswachter Manon: “De huidige brug is een belangrijk onderdeel van één van de twee populaire wandelroutes in De Deelen. Zonder financiële steun is Staatsbosbeheer genoodzaakt de brug af te sluiten en verdwijnt er een populaire route met een hoge belevingswaarde. Een drijvend vlonderpad is een spannende manier om de natuur te beleven. Door jouw bijdrage kunnen bezoekers blijven genieten van dit waterrijke laagveengebied, nu en in de toekomst.”

Manon van Wesel
Boswachter van dit project

Volg Manon via twitter

Voor meer informatie, kijk hier:
https://www.buitenfonds.nl/crowdfunding/projecten/project/drijvendvlonderpadoverdedeelenhttp